Vdova, Věrnost - záznam z přednášky

Skupinový význam

Tyto karty korespondují se znamením Raka a jemu náležející Luně, tudíž se týkají všeho, co souvisí s rodinou. Úplně základní podobnost je s dělohou, kde se vyvíjí plod. Souvisí to s našimi kořeny, s dětstvím, s mateřstvím, s ochranou a péčí. Také s ženstvím jako takovým ovšem ve smyslu – žena jako matka. Žena jako rodina. Proto zdravotně těmto kartám náleží děloha, děložní čípek a prsy. Prsy ve smyslu prvotní výživy, přeneseně citové výživy.

Ať se objeví ve výkladu kdekoli, vždy zavánějí trochu manipulací. Je to přesně tak, jako máma manipuluje malým dítětem ve jménu lásky, péče a jeho ochrany. Mnoho maminek svým dětem říká – když nespapáš polívčičku, bude maminka smutná. Je to jakási citová manipulace. Často to pouze skrývá „hrozbu“ – když nebude po mém, nebudu tě mít ráda. A čím častěji se to dětem říká, tím hůř pro ně v průběhu jejich dospělého života. Mají zažito, že si musí lásku nějak zasloužit. Mateřská láska je láska dusivá - tak moc objekt svých mateřských citů milují a láskou svírají a čím víc své děti račími klepýtky drží, tím hůře se dětem žije a dýchá. A když se chtěji z klepet dusivé mateřské lásky osamostatnit, začne jim být vyčítáno, že ona se kvůli nim obětovala a teď se dočkala jen nevděku. Tyto karty ukazují na lásku s podmínkami. Lví karty jsou láska bez podmínek, láska hravá, tvořivá. Račí karty jsou láska s podmínkami, láska je podmíněna poslušností nebo vděčností.

Osoby jsou staršího věku nad 50 let. Ale jsou to zároveň karty dětství, tudíž věk do 4 let života dítěte.

Kladné a záporné vlastnosti jsou uvedeny v přehledu, myslím si, že není nutné to tu rozebírat, už by vám mělo být jasné, jak karty rozdělené na jednotlivé okruhy působnosti fungují.

Tady jde prostě vždy o péči a starostlivost, tak jako matka chrání malé dítě. Ale pokud je dítěti už pětačtyřicet a máma ho furt „chrání“ a „pečuje“ o něj, tak to normální není. Člověk by maximálně mezi 28. a 30.rokem věku měl být samostatný, dospělý, vyzrálý. Nebýt závislý na rodičích a nedopustit, aby se rodiče/matka stala závislá na něm.   

Číslo 4, někdy to může být i 6 a měsíc je to červen. Červen až červenec. Záleží vždy na tom, jaké karty leží okolo nebo na jaké období v roce ukazují karty ve velkém výkladu.

Tyto dvě karty náleží vodnímu živlu, ale voda tu může být vyjádřena studnou na dvorku. To je studnice rodinných citů, sounáležitosti. Nebo rybníček na vesnické návsi. Nebo kašna na náměstí. To právě evokuje tu rodinnou nebo rodovou příslušnost. U dalších vodních skupin pak jde o vodu hlubší a rozlehlejší.

Ale cokoli se do vody hodí a je to něčím zatíženo, má to váhu, tak to padá dolů do hloubky, kde to dlouho zůstává. Proto karty Věrnost a Vdova souvisí i s výbornou pamětí a to hlavně citovou. Pokud je nějaká událost byť třeba bezvýznamná zatížena a zabarvena city, emocemi, duševní bolestí, pak si to tito lidé velmi dlouho pamatují. A samozřejmě dlouho trpí. Jsou lítostiví a neustále se fixují na nějaké křivdy. Mnohdy domnělé. Křivdu či nevděk opravdu nedokážou strávit, proto tyto karty ukazují i na onemocnění žaludku. Ale spíše psychosomatické. Určitě jste už od lidí slyšeli, že mají žaludek jak na vodě, že jim něco či někdo leží v žaludku, že cítí žaludeční nervozitu. Tak to má spojitost s neschopností „strávit“ něco nepříjemného, něco co jim ublížilo, ukřivdilo. Většinou se to týká záležitostí spojených s rodinou, dětmi, rodiči. Dlouho to v sobě nosí.