Vdovec - stručný význam karty (ukázka)

Skupinový význam 

Obecně: vše co se týká práce jako povolání, poslání. Kariéra. Vše trvalé, neměnné, tvrdé, zkostnatělé, konzervativní, držící tvar a formu. Vždy má spojitost se strachem a vždy zužuje, omezuje. Řád, disciplína, chlad. Nucená či vynucená činnost, samota. Předkové. Vše co souvisí s časem, s tradicemi.  

Osoby: otec, děda, babička, nadřízená autorita. Jako mladí vypadají staře. 

Věk: kolem 60 a více, stáří (při porovnávání vždy ten nejstarší)

Kladné vlastnosti: odpovědnost, hospodárnost, smysl pro povinnost, střízlivost, důvěryhodnost, vytrvalost, plánovitost, organizační schopnosti, sebeovládání, soustředěnost, rezervovanost, ctižádost, schopnost přežít jakékoli podmínky

Záporné vlastnosti: nadměrná ctižádost, touha po vládnutí, konzervatizmus, zatvrzelost, formálnost, nesmiřitelnost, sadismus, pesimismus, nedůvěřivost, bezohlednost, závist, kariérismus, strnulost

Povolání: státníci, politici, vědci a konstruktéři, ekonomové, horníci, žalobci, práce v kamenolomu, stavitelé, zedníci, kameníci, starožitníci, hodináři, nezaměstnaní

Část těla: kostra, klouby, vazy, kůže, zuby, slezina

Nemoci: revmatismus, problémy s páteří, artróza, dna, kaménky, dědičné nemoci, lupenka, různé výrůstky, bradavice; omezená pohyblivost kloubů, zvýšená kazivost zubů, celkově chátrání stářím

Číslo: 7, 12 

Časové určení: za 7 týdnů nebo měsíců, v sedmi letech, období Vánoc, v zimě

Barva: černá, tmavě hnědá, tmavě zelená

Prostředí: hřbitovy, hroby, urnové háje, střechy, dlažby a obložení, doly, lomy, propast, hory, jeskyně, rokle, úhory, vězení, sochy, kašny, hodiny, márnice, nemocnice, vše co má pevnou základnu (stavby, domy) 

Krajina: kopcovitá, neúrodná, kamenitá. Strmé přímé stezky. Osamělá stavení. Smutná, ponurá. Severské země. Směr jih.

Měsíc: prosinec, leden

Znamení zvěrokruhu: Kozoroh (Saturn)

Živel: země