Keltský kříž - schéma položení karet

 

Legenda:

 

1. karta: O co jde. Podstata otázky. Je dobré, pokud se zde objeví karta ze skupiny, která má souvislost s danou otázkou. Mnohdy se lidé na něco ptají, ale skutečná podstata tkví v něčem jiném. Tak tato karta to objasní. 

2. karta: Co to kříží. Mohou to být objektivní překážky, ale také omezující pocity tazatele. Tato karta odhaluje povahu problému.

3. karta: Co to korunuje. Informuje o atmosféře, okolnostech nebo lidech, kteří působí na tazatele nejzjevněji a v dané otázce mají významné postavení ať pozitivní nebo negativní. Toto mnohdy bývá skutečná podstata otázky, případně celé záležitosti dává jakýsi punc.

4. karta: Tazatel. Tendence a sklony. Jádro problému nebo otázky. Stav v současnosti. Karta ukazuje, v jakém rozpoložení nebo situaci se nachází tazatel v momentě, kdy se na záležitost ptá.

5. karta: Minulost. Vlivy minulosti, které vedly k současné situaci a mohou být kořenem problému. Také vlivy, které už jsou minulostí a nelze s nimi do budoucna počítat. Číslo náležející kartám ukazuje, před kolika měsíci či roky byl tazatel v podobné situaci jako nyní, případně v jakém čase ona událost vznikla a nebo měla být řešena, uzavřena.

6. karta: Blízká budoucnost. Záleží na charakteru otázky a délce období, na něž dotaz platí, tato karta ukazuje situaci cca v polovině  toho období. Jde o okolnosti, které se projeví záhy. Pokud na této pozici je stejná skupina jako na pozici 5, pak s velkou pravděpodobností se bude situace (již prožitá v minulosti) opakovat.

7. karta: Momentální stav. Tazatelův přístup, představy. Jde o podrobnější doplnění 4.pozice.

8. karta: Co do toho zasahuje. Postoje druhých k situaci. Situace nebo osoby, které mohou v dané záležitosti působit pomocně nebo problematicky.

9. karta: Naděje a obavy. Jaké naděje vkládá tazatel do oné záležitosti, případně čeho se obává. O čem si dělá iluze a z čeho má strach.

10. karta: Konečný výsledek. Vzdálenější budoucnost. Toto je výsledek předchozích pozic.

4., 7. a 9. karta vypovídá o současné situaci případně o tazateli samém. Jak se staví k průběhu situace a jak přijme nebo ovlivní výsledek. Vždy je nutné na ně pohlížet společně.

Pokud se mezi kartami objeví zástupná pro danou záležitost, je to dobré znamení, že se tazatel při míchání opravdu soustředil a na řešení a výsledku situace mu záleží. 7.skupina pro vztahy, 10. a 6. pro práci a povolání, 4. pro domov a rodinu, 2. pro hodnoty, 5. pro citové záležitosti, 6. pro zdraví apod.

Keltský kříž je náročnější na vykládání, je nutno držet se tématu otázky a symboliku všech karet k ní vztáhnout. Také nezapomenout zhodnotit obsazenost živlů a vzít v potaz počet karet jednotlivých skupin.