Významy dle skupin

 

Tak jako je rok rozdělen na 12 měsíců, tak jako je den rozdělen na dvakrát 12 hodin, tak jako je zvěrokruh dělen na 12 znamení, jsou karty rovněž rozděleny do dvanácti skupin. Každá skupina má svá specifika a do ní náležející karty jsou významově podobné.

Není náhodou právě číslo 12, analogie s měsíci kalendářního roku je zřejmá. Pokud si dokážete uvědomit a vybavit přírodu a dění v ní, jak se proměňuje v závislosti na ubíhajícím čase, pak máte velmi usnadněné porozumění kartám vzhledem k určení času, místa, prostředí, nálad, charakteru osoby či situace.

Každá skupina koresponduje s jedním znamením zvěrokruhu a jemu příslušející planetou. Ne každá skupina má stejný počet karet, v některé jsou jen dvě, v jiné třeba pět. Přestože jsou si karty významově podobné, odlišují se podle typu otázky nebo výkladového místa. 

Jedná se vždy o 3 skupiny stejného živlu, které jsou odlišeny dle naléhavosti či intenzity projevu. Například ohnivé karty vždy ukazují na aktivitu, činorodost, nadšení, jsou motorem. Ale rozdílně se projevuje oheň zápalky, oheň v krbu či svíčky nebo olympijský oheň. Podle intenzity a délky hoření pak usuzujeme na intenzitu konání a dosažený výsledek daný ohnivými kartami v daném období.