Kurz - dálkový typ P

Korespondenční kurz pokračovací (P) je určen pouze pro absolventy kurzu typu Z. Ve dvou lekcích tohoto kurzu se naučíte používat karty dle výkladového schéma, díky němuž budete schopni s velkou přesností určit vše, co se bude ve zvoleném období odehrávat, aniž byste museli klást jednotlivé otázky. Každé z dvanácti míst výkladu zahrnuje určité životní oblasti (vztahy, práce, děti, zdraví, studium, hodnoty a další) a karta na něm ležící napoví, co a jakým způsobem bude právě v té oblasti probíhat. Protože karetní skupiny korespondují s výkladovými místy, tak se do souvstažností budou dostávat různé oblasti a záležitosti. Tím výklad nabývá na přesnosti.

Obsah jednotlivých lekcí:

1. seznámení s výkladovým schéma; kombinace každé karty na každé pozici tohoto schématu (6 skupin); zvýšená důležitost (tzv.domicil karet), tématické propojení (tzv. recepce karet)

2. kombinace karet zbývajících skupin na pozicích schématu; odvozené výklady (pro následující období; pro partnera, pro každé z dětí, pro rodiče apod.) 

S druhou lekcí opět obdržíte test. Můžete (i nemusíte) ho vypracovat a poslat mi ho k vyhodnocení, jak jste porozuměli problematice Velkého výkladu. Pokud někdo bude chtít Osvědčení o absolvování kurzu, je pro něj vypracování obou testů (Z + P) povinné. Testy lze vypracovat kdykoli v období jednoho roku od obdržení poslední lekce.

První pokračovací lekce bude zaslána ihned po uhrazení částky, druhá pak v odstupu 2, 3 nebo 4 týdnů od první. Časový odstup si sami určíte v přihlášce.

Jednorázová úhrada: 1.600,- Kč 

Pozn.: Obsahově je typ Z + typ P naprosto stejný jako typ A. Rozdíl je pouze v ceně, čímž jsem vyšla vstříc těm, kdo požadovali platbu na splátky.