Kurz - prezenční

Kde:     Strakonice, Leknínová 1392

Kdy:     pro rok 2016 není termín stanoven

Cena:     3.300 Kč   (Tuto částku uhradit před zahájením kurzu, číslo účtu sdělím na přihlášce. Také je možné zaplatit zálohově 2.000 Kč, zbytek hotově při zahájení kurzu.

O přihlášku si napište na můj e-mail kvetakunesova@seznam.cz

                         

Naučím vás rozumět kartám a vykládat je způsobem, který je neuvěřitelně vypovídající. Ale vyžaduje váš skutečný zájem a také čas, protože výuka je "zhuštěna" do 24 hodin (4 x 6 hodin jednou měsíčně) a zaměřena na vysvětlení principů a praktické ukázky. K domácímu samostudiu vám budou sloužit podrobná skripta, která dostanete ke každé lekci (cca 200 stran). Také je možné si kurz nahrávat.

 

Obsah jednotlivých lekcí *)

    1.) rozdělení karet na 4 základní okruhy – podobnost s astrologickými živly; kladení otázek; denní práce s kartami; rozdělení karet na 12 skupin (podobnost se znameními zvěrokruhu); společná symbolika karet každé skupiny 

    2.) praktické využití těchto skupin k hledání odpovědí (přímá otázka - odpověď; volba z několika možností); Keltský kříž (význam jednotlivých pozic, kdy ho v praxi použít). Samozřejmostí jsou ukázkové výklady.

Po absolvování těchto dvou lekcí byste měli být schopni najít v kartách odpověď na jakoukoli otázku (včetně časování).   

    3.) seznámení s výkladovým schéma; aplikace skupiny karet na každé pozici tohoto schématu; zvýšená důležitost určitých míst ve výkladu (tzv.domicil karet); tématické propojení různých životních oblastí (tzv. recepce karet) v daném období

    4.) odvozené výklady; časová období; procvičování kompletních výkladů (nástin delšího období, důležité momenty v něm, jejich podrobné rozebrání pomocí Keltského kříže, dopřesňující otázky na 3 karty) 

V polovině a na konci obdržíte test, jehož vypracování není povinné. Je ovšem podkladem pro vystavení osvědčení o absolvování kurzu.

 

*) V průběhu kurzu může dojít k drobným odlišnostem v členění jednotlivých lekcí.