Vdovec na pozicích - stručný význam

- Předznamenává rok plný povinností, zodpovědnosti. Člověk spíše samotářský, uzavřený, rozvážný, střídmý. Energie je jakoby ochromená, zbržděná. Přesto je velmi vytrvalý a chtěl by vyniknout.

- Sklony k šetrnosti, finance v souvislosti s nemovitostmi, se stavěním. Hodnotový žebříček stavěný na tradicích. Těžce získávané peníze a majetek. Neumí se těšit a radovat ze smyslových požitků. 

- Soustředěnost, zodpovědnost za slova, málomluvnost, strach z cestování, opatrnost, konservativní názory. V dětství výchova staršími osobami. Mezi sourozenci je spíše rodičovský vztah 

- Prostředí domova chladné, studené. Samota skutečná nebo domnělá. Stavební úpravy v domě. Domov po prarodičích nebo bydlení s nimi. Účelové zařízení bytu. Rodinné starosti.

- Chladné city. Erotika přináší strach a obavy místo radosti. Záliba ve starých věcech. Erotické vztahy se staršími lidmi. Jedno dítě nebo velký věkový odstup mezi dětmi. Citová připoutanost k otci. Přilišná zodpovědnost v citových záležitostech. 

- Ctižádost a zodpovědnost v práci, možnost vyššího postavení. Onemocnění kloubů, kůže, páteře. Spolupráce se staršími lidmi. Problematický vztah k autoritám. Omezení v pohybu. Chronická a dlouhotrvající obtížně léčitelná onemocnění. Práce jako povinnost. Někdy nezaměstnanost 

- Opatrné vztahy k druhým, strach z manželství proto volba staršího partnera – zástupná role otce. V manželství převládají povinnosti. Zodpovědnost za partnera. Tato karta je lepidlem vztahu, i když neuspokojuje, člověk v něm dál zůstává. 

- Strach ze sexu, partner může být chladnější, zodpovědný. Nutnost vyřešit vztah k otci případně k jiným starším autoritám. Strach ze smrti, ze ztráty kontroly. Nemovité dědictví. Životní pojistky.

- Konzervativní názory na víru. Omezení studia. Soudní jednání se vlečou. Nevhodné pro cesty a pobyt v zahraničí, hrozí nějaká omezení, zdržení. Partner vystupuje v roli vychovatele.

- Postup v kariéře, získání důležitého zodpovědného místa. Významné období pro záležitosti povolání, kariéry. Vztah k jednomu z rodičů je velmi chladný, rovněž tak k rodině partnera.

- Přátelské vztahy se staršími lidmi, stabilní vztahy, ale přátel je málo. Autoritativní vystupování vůči přátelům. Strach z budoucnosti. Omezení či nedostupnost úvěru.

- Strach ze samoty, z prostoru, ze zodpovědnosti, z pravidelnosti. Dlouhodobé onemocnění, delší pobyt v nemocnici. Onemocnění kostí.

Poznámka:

Výše uvedené významy jsou pouze orientační, vždy je nutné vzít v potaz další karty na dalších místech a jejich významy zkombinovat, dát do souvislostí.