Význam dle místa

Každé místo výkladu o něčem vypovídá. Je zde podobnost s astrologickými domy.

Dá se říct, že to jedno jediné místo je v podstatě souhrn otázek stejné podstaty. Karta zde ležící dává odpověď, ale je nutné se podívat, zda ve výkladu jsou další karty stejné skupiny a na kterých místech leží. To dává ta dvě místa (případně více míst) do souvislosti. Pak je také důležité vzít v potaz místo výkladu a podívat se, kde leží karty odpovídající (analogické) onomu místu. Tímto způsobem podrobně a detailně zmapujete situaci např. kolem práce, zdraví, financí, domova, partnerství, rodičů i dětí atd. z jednoho vyložení karet.