Věrnost - na pozicích

-Veškerá energie bude během roku směrovaná k rodině. Rodinné záležitosti budou po celý rok hrát velkou roli. Obětavost, vciťování se do druhých. Snadná podrážděnost a urážlivost, náladovost, pasivita.

- Nestálá a proměnlivá finanční situace, finanční pomoc od rodičů nebo rodičům. Finanční závislost na rodičích. Tradiční hodnoty. Příjmy i z ručních prací, ve spojení s vodou, tekutinami, ze spolupráce s rodinou.

- U příbuzných se cítí jako doma. Komunikace a myšlení velmi ovlivněné minulostí. Potřeba měnit často prostředí, četné cesty za rodinou. Snové schopnosti, intuice.

- Velký význam budou mít rodiče a rodinný majetek. Připoutanost k rodičům, společné bydlení s rodiči. Převod rodinného majetku. Touha po vlastním bytě nebo domě. Silná citová paměť. Domácnost jako klícka (nebo jako klec, vězení). 

- Milostné vztahy k osobám, které připomínají rodiče. Erotika a láska se dává najevo spíše pečováním, za což se očekává vděk. Výchova dětí prarodiči. Touha po romantickém vztahu.

- Citové vztahy na pracovišti. Práce ve spojení s rodinou, práce v rodinném podniku. K podřízeným se chová jako k členům rodiny. Změny zaměstnání z vlastní vůle či na podnět rodiny. Žaludeční neuróza, poruchy trávení, špatná látková výměna. Práce ve styku s veřejností a s minulostí.

- Citová manipulace v manželství, vyhrožování rozvodem. Ve vztahu hraje roli rodinný majetek, hledání rodičů v partnerovi. Nestabilní manželství, nuda, stereotyp.

- Dědictví po rodičích, krize s bydlením, ohrožení zdraví a života rodičů. Neshody s rodiči manžela. Neschopnost oddat se naplno sexu. Špatné zažívání, přecitlivělost, psychická labilita.

- Cesty do zahraničních oblastí, které mají souvislost s historií. Převody majetku, právní spory o rodinný majetek. Hledání domova v zahraničí, přechodné bydlení v cizině.

- Nejistota a proměnlivost v kariéře, možnost změny místa. Práce v místě bydliště. Povolání související s tekutinami, historií, nemovitostmi, komunální politikou, veřejností.

- Oblíbenost mezi rodinnými příslušníky, společné akce v rámci rodiny a s rodinou. Přátelé jsou spíše z okruhu příbuzenstva. Vnucování pomoci svým přátelům.

- Utrpení způsobené rodinou, problémy s bydlením, s vodou, s alkoholem. Neustálé přemítání co bylo, jak bylo brání spánku. Osamělost v dětství a v rodině. Napjaté vztahy k ženám.