Štěstí, Voják - stručný význam karet

Skupinový význam

Klíčová slova: jsem – jsem první (nejdřív Já)

Obecně: vše co se týká akce, fyzické činnosti, prosazování vůle, odvahy. Nejdřív jedná, potom myslí. Vše co se týká rychlých začátků, rychlého dokončení. Bezstarostnost mládí, vášeň, láska k životu. Podléhání instinktu a pudu. Mužská sexuální energie. Oheň, ostré předměty, ostrá a pálivá jídla, spory, zbraně. Vstupní dveře, zdroje ohně a tepla.

Osoby: mladšího vzhledu oproti věku, charakteristické je znaménko či jizva na hlavě, věk mezi 38 – 45 lety, starší sourozenec, prvorozený. Při porovnávání je starší mezi mladými a mladší mezi starými.

Kladné vlastnosti: nezávislost, dynamičnost, rozhodnost, upřímnost, iniciativa, nadšení, dobrodružnost, ctižádost, sebevědomí, podnikavost, pevná vůle, fyzická síla

Záporné vlastnosti: arogance, prchlivost, netrpělivost, sobectví, impulsivita, agresivita, dobyvačnost, brzy se nudí, pýcha, panovačnost, tvrdohlavost, jít hlavou proti zdi, bezohlednost, hrubost

Povolání: všechna, kde se při výkonu práce nosí uniforma. Chirurgové, zubaři, vojáci, policie, sportovci, lovci, mechanici, železničáři, řezníci, řemeslníci (práce s ohněm, železem) výzkum

Část těla: hlava, oči, nervy hlavy, svaly

Nemoci: bolesti hlavy, nespavost, závratě, záněty a zápaly, horečky, rychle nastupující nemoci, tiky, spáleniny, říznutí, bodnutí, odřeniny, krvácení, vředy, mozková mrtvice, úrazy z nepozornosti

Číslo: 1 

Časové určení: do měsíce, do týdne, za rok, 1.leden, 21. březen, prvního v měsíci, první na řadě, jaro, ráno

Barva: červená (krvavá)

Prostředí: továrny, vojenské prostory, operační sály, jatka, sportoviště, hřiště, opravny, železnice, transfúzní stanice,

Krajina: suchá, pustá, neúrodná, směr východ

Měsíc: březen

Znamení zvěrokruhu: Beran (Mars)