Jak probíhá výklad

Klient (tazatel) karty sám zamíchá. Je důležité, aby se soustředil na sebe případně na toho, na koho se ptá. Míchá tak dlouho, jak uzná za vhodné, poté karty sejme. Já se během té doby na něj koncentruji, dá se říct, že se na něj ladím. Následně z karet vybere určitý počet, které položím dle schématu.

Podle naléhavosti karet začínám povídat. Většinou o záležitosti, kvůli které klient přišel, začínám povídat nejdříve, aniž bych se na cokoli ptala. Často na to totiž ukazují změnové karty na odpovídajících výkladových místech, případně tzv. recepce karet. Někdy se stane, že z karet se jako důležitější jeví něco jiného, než se klient domnívá. Bývá to v případech, kdy je nutné dořešit či začít něco, co s jeho záležitostí souvisí, aniž by si to sám uvědomoval.

Pokud karty "hovoří", povídám. Pak dám prostor klientovi. Většinou už otázky nemá, protože vše bylo řečeno. Z tohoto jednoho položení karet díky odvozeným výkladům je možné rozebrat i situaci či záležitosti dětí, partnera, rodičů, zkrátka jeho blízkých. Pokud se chce na něco z dříve řečeného podívat podrobněji, pak použiji Keltský kříž, na který si znovu zamíchá za soustředění se na tu konkrétní záležitost. 

Podle toho, kvůli čemu klient přišel, volím způsob výkladu, nicméně vždy začínám velkým výkladem. Ono totiž nemá příliš velkou cenu se ptát, zda má zvolit tu a nebo onu práci, pokud velký výklad změnu zaměstnání neukázal. Tady je podobnost s astrologií v tom, že co není v radixu, případně v soláru, tak ani lunární horoskop to neumožní, byť by se tam náznaky objevovaly.

Ovšem vždy zdůrazňuji, že karty ukážou směr či naznačí možnosti nebo východisko, ale co s tím klient udělá, to už je opravdu jen na něm. Pokud velký výklad neukazuje změnu zaměstnání a dotyčný ji přesto chce provést, pak to většinou bývá zbytečná aktivita, která ve výsledku dopadne stejně, jako kdyby žádná změna nebyla. 

Taky je při výkladu důležité časování. Záležitosti většinou přichází v tom sledu, ve kterém o nich při výkladu mluvím. Tudíž jestliže je daná určitá trasa s orientačními body, pak pokud člověk neprojde všemi těmi body, nedosáhne vytyčeného cíle. Třeba když se v kartách jeví nějaká výraznější aktivita třeba v srpnu, pak v prosinci a výsledek z toho se objeví v dubnu, není možné být netrpělivý a myslet si, že něco uspěchám. Ale také není možné usnout na vavřínech a myslet si, že v dubnu to přijde samo. Nepřijde. Pak právě dochází k těm posunům, kdy klient přijde a řekne, že "něco" ještě nenastalo. V životě zkrátka neplatí ono otřepané "koza se podojí", "dříví se přinese" apod. Nic se samo od sebe nestane. 

Proto trvám na tom, aby si lidi u mě sami karty zamíchali. Aby si uvědomili, že mají svůj život ve svých rukou a svých možnostech. Znám případy, kdy se tu kroutí a míchat nechtějí, že prý to neumí a kdesi cosi. Tu zodpovědnost za rozhodnutí a za dopad onoho rozhodnutí z nich nikdo nesejme. Já jim mohu na základě karet říct, jak bude probíhat trasa A nebo trasa B, sdělím jim i to, která se v současné a momentální situaci jeví pro ně jako vhodnější, ale jestli to udělají tak nebo jinak, to už je opravdu na každém. 

Vzhledem k tomu, že dělám výklady na roční až dvouleté období, tak se mi klienti právě po té době vracejí. Mám i pár takových, kteří prožívají dynamičtější období a přijdou třeba za dva tři měsíce. Pak samozřejmě nedělám výklad na dva roky, ale jen na to kratší období. Nemohu ovšem říct, že by se někdo u mě stal na kartách závislý. Jakoukoli závislost karty bezpečně odhalí a v tom případě doporučím další návštěvu třeba až za ty dva roky.   

Stává se, že se na výklad objednají kamarádky a chtějí jít najednou. Mně osobně to nevadí a neruší mě to, pouze je upozorním, že na sebe vzájemně leccos uslyší. Nikdy ale najednou neberu partnery a také rodiče a děti. V tom případě ctím právo na soukromí každého a nepovažuji za vhodné, aby dcera poslouchala výklad své matky nebo matka se dovídala o intimním životě své dcery. Je na nich, zda si to potom vzájemně poví. Rovněž nedělám výklad na děti do patnácti let, kdy rodiče chtějí vědět, co jejich roční dítě čeká. Výjimkou jsou případy, kdy jde o zdravotní, výchovný nebo jiný problém, třeba školní šikanu, rozvodovou situaci apod. Ale jen tak ze zvědavosti, co ten jejich miláček - to ne. Výklad karet beru především jako poradní záležitost, rozhodně ne jako prostředek k manipulaci druhého. A pokud je tam opravdu něco neobvyklého, většinou o tom začínám mluvit už z velkého výkladu tazatele.

Pokud si chce výklad někdo nahrávat, může. V případě psaných poznámek jen upozorním, že když bude stíhat psát, nic proti tomu nemám, ale nemohu s povídáním čekat, až dopíše větu. Nehledě na to, že při soustředění se na psaní mu mnohé může uniknout.

Přestože zpočátku výkladu mluvím převážně já, jsem ráda a vítám dotaz či poznámku, pokud není klientovi něco jasné. Nemá smysl, aby s otázkou čekal, až domluvím a pak se teprve ptal, protože se bude soustředit na to, na co se chce zeptat a to další může tak trochu nevnímat. Upozorňuji na to zvláště ty, kteří mají na komunikačním místě výkladu vodní karty. Právě z tohoto místa je dobře vidět, jakým způsobem s klientem hovořit.

Celý výklad trvá cca jednu hodinu. Pokud nemám hned dalšího klienta a dotyčný má ještě nějaké otázky, pokračujeme. Jsou i tací, kteří toho mají k řešení víc a tak si už při objednání rezervují hodinu navíc. Je mi nepříjemné nechat klienta čekat, proto při objednání domlouváme čas. Pokud je čas sezení v 10:00, pak to neznamená ani 9:45, ani 10:10. V prvním případě musí počkat, ve druhém se obírá o jemu vyhrazený čas. Ovšem tady bych ráda své klienty pochválila, jsou ve velké většině přesní. Zrovna tak jako karty Ivy Hüttnerové :-)