Soudce, Svatba - na pozicích

Tyto karty jsou zástupné, proto jsou na pozicích uváděny společně. Jemné rozdíly jsou stejně jako u Vojáka a Štěstí podle toho, kde která karta ve výkladu stojí, zda půjde spíše o sjednocení (Svatba) nebo vyvážení (Soudce). 

 

- Člověk elegantní, noblesní, diplomatický, objektivní. Důstojný vzhled i vystupování. Během roku bude uzavíráno mnoho smluv a dohod. Vše by mělo být srovnáno, s minulostí zúčtováno. Nutnost najít klid, vyrovnanost, harmonii sám se sebou.

- Příjmy i výdaje díky smlouvám, dohodám, rozvodům. Hodnotový žebříček se většinou vyrovnává (přijímá) podle partnera. Příjmy podle povolání 7.skupiny. Na veškeré finanční a majetkové transakce by měla být písemná smlouva. Možné finanční výkyvy během roku, snažit se udržovat rovnováhu mezi příjmy a výdaji.

- Příjemný hlas, schopnost zaujmout posluchače. Touha po nekonfliktní komunikaci, proto někdy přikyvování druhému, ač s ním nesouhlasím. Smlouvy i soudy mezi sourozenci. Vztah s někým z blízkého okolí. Příjemné cestování. Časté cestování může vnášet nesoulad do partnerství.

- Smlouvy ohledně nemovitostí, zápisy v katastrech apod. Umělecké sklony zděděné po předcích. Vkusně zařízený byt, umělecké předměty apod. Možnost bydlení v bytových domech (tzv. nájemní byty). Společenská setkání pořádaná doma, časté oslavy během roku apod. Jeden z rodičů se může společensky angažovat. 

- Děti nejspíš dvě a stejného pohlaví. Soudy o děti. Děti umělecky nadané, hezky malují nebo zpívají. Zadaný nebo ženatý milenec. Sňatek z lásky v příštím roce. Těhotenství může být důvodem ke svatbě. Citové záležitosti mohou být spjaty se společenským postavením (získat postavení "přes postel").

- Nemoci i zaměstnání podle 7.skupiny. Zaměstnání vykonávané společně s manželem. V zaměstnání uplatňuje vytříbenost, vkus, diplomacii, takt. Neupřímnost vůči kolegům z důvodu získání výhod pro sebe.

- U zadaných rozvod, u svobodných svatba (pokud na to ukazují další karty). Také smlouvy ohledně podnikání, svobodných uměleckých povolání, veřejných vystoupení apod. Partner je na určité společenské výši či veřejně známý. V manželství soulad, vyrovnanost, jsou přístupni kompromisům.

- Krize v partnerství, rozvod, soudy o peníze, odkazy, dědictví. Ohrožený vztah i ledviny.

- Možnost uzavření druhého sňatku. Smluvní vztahy se zahraničím. Svatba s cizincem nebo v cizině. Soudy ohledně nedodržení smluv, také porušování autorských práv. Studia na uměleckých školách, studium v zahraničí. 

- Povolání dle 7.skupiny. Smysl pro spravedlnost, diplomacii, umění. Vyšší společenské postavení, práce ve státní službě.

- Přátelství s lidmi výše postavenými, s umělci, využívání protekce. V přátelských vztazích mnohdy postoj "něco za něco" případně i "ruka ruku myje".

- Potíže se vztahem, nespokojenost v manželství. Nedodržování zákonů, dohod. Chronické onemocnění ledvin. Odumírání vztahu, strach z rozvodu.