Významy dle živlů

Tak jako se rok dělí na čtyři období, tak jako máme čtyři hlavní světové strany, tak jako psychologie rozeznává čtyři základní temperamenty, tak i karty IH mám rozděleny do čtyř základních skupin, které se nazývají živly (kvality). Tyto čtyři živly najdeme všude v přírodě, jsou zastoupeny v každém živém tvoru. Rovněž tak na věci či události lze nahlížet podle těchto základních kvalit.

Jedná se o vzduch, oheň, zem a vodu.

Pokud si dokážete vybavit či představit, jak každý živel funguje, jak se v přírodě projevuje, jaké další vlastnosti v sobě nesou vzájemné kombinace, pak už při prvním podívání se na karty vidíte, s kým máte tu čest, případně jak se bude dané období vyvíjet, co se bude odehrávat.