Stručná metodika výkladu

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Každé místo výkladu má mnoho významů, rovněž tak každá skupina karet. Ve velkém výkladu pak odpověď získáme spojením významu karty a významu místa, na kterém karta leží. Větší podrobnosti k té záležitosti nám objasní další karty stejné skupiny a také další místa, na kterých stojí karty skupiny totožné s místem, které zkoumáme.

Místa výkladu a skupiny karet jsou si významově podobné.

Každé místo Velkého výkladu má několik vrstev. Základní je ta, která se týká přímo osoby tazatele v tom konkrétním období. Další vrstvy se týkají každého z dětí, partnerů či milenců, rodičů. A také výhledu na navazující období, kdy opět je nutné rozlišit, zda půjde o tazatele nebo jeho blízké.Z množiny významů míst a skupin je vždy nutné použít právě ten, který souvisí s otázkou nebo s danou záležitostí.  

Celá problematika Velkého výkladu je obsažena ve dvou lekcích, což je 12 hodin čistého času přednášek, takže opravdu není možné zde podrobně vše vysvětlit.  Pro zjednodušení budu uvádět pouze čísla skupin bez názvů karet.

Jak postupovat při výkladu z dvanácti karet

1. Porovnáme podíl pasivních a aktivních karet a obsazenost živlů. Už to rámcově ukazuje na tendence zkoumaného období, zda bude spíše klidné nebo hektičtější, jestli bude nutné řešit záležitosti z minula nebo se zaměřit na události budoucí. Jsou lidé, kteří spěchají neustále dopředu a neuvědomují si, že bez dokončených věcí z minula nemohou pořádně začít ani to budoucí.

2. Také je důležité si všimnout, zda jsou ve výkladu karty v domicilu (stejné číslo skupiny a místa)nebo recepci (vzájemně prohozená místa). Záležitosti tímto postavením signované budou v daném období neméně důležité. 

3. Poté zaměřit pozornost na karty 8., 11. a v některých případech i 4. skupiny, pokud ve výkladu jsou. Zvláště 8. a 11. ukazuje na změny a zlomy v životě, které nás v předmětném období čekají. Čeho se budou týkat, naznačují místa, kde tyto karty leží. Toto jsou většinou záležitosti, kvůli kterým tazatel na karty přišel.  Pokud ve výkladu změnové karty nejsou, pak je možné buď začít výklad od 1. místa, které je jakoby nadpisem celého období, a spojovat události dané stejnými číselnými skupinami anebo se nechat vést intuicí, ona napoví, kde začít (tak pracuji já).

4. Pokud má tazatel otázky, pak je zodpovídám stále z toho jednoho položení karet. V případě, že potřebuje podrobnější a konkrétnější prozkoumání určité skutečnosti, pak je možné se na ně podívat Keltským křížem.

 

Příklad: vdaná žena 66 let, dvě dospělé děti, čtyři vnoučata

Tažené karty (v abecedním pořadí): dítě, dům, faleš, myšlenky, naděje, pokušení, přetvářka, vdova, vdovec, velký pán, zloděj, žárlivost (v tabulce jsou uvedena čísla skupin, do kterých karty náleží)

8

3

5

 10

3

6

2

4

9

3

12

8

Základní polarita: 5 aktivních, 7 pasivních – mírná převaha pasivních karet naznačuje, že průběh roku nebude nijak příliš dynamický a inovační. Bude spíše nutné uzavřít minulé záležitosti a vypořádat se s nimi.

Jsou zde dva domicily: karta 6.skupiny na 6.místě, karta 9.skupiny na 9.místě. Také je zde recepce: karta 5. skupiny na 3. místě a karta 3. skupiny na 5. místě.

Obsazení živlů: oheň 2, země 3, vzduch 3, voda 4.

Z toho je patrné, že v daném období bude trochu chybět energie a aktivní přístup k životu, k řešení budou spíše záležitosti minulé, které mohly vzniknout před 6 až 8 měsíci, také ovšem před 6 až 8 lety. Zřejmě se bude jednat o otázky zdraví (domicil na 6.místě). Těšit se může na zahraniční dovolenou, optimální doba je cca za 9 měsíců (domicil na 9.místě). Radost a potěšení bude prožívat  v době od května (3. skupina) do srpna (5. skupina) především ve společnosti dětí a vnoučat, která jsou pro ni vším (recepce karet 3. a 5. skupiny, další karty 3. skupiny na místě hodnot a naplnění života; rovněž domicil na 9. místě toto potvrzuje, kromě jiného totiž toto místo ukazuje na vnoučata). Od září (domicil na 6. místě) pak začne trochu zlobit zdraví (žaludek 4. skupina, močové cesty a měchýř 8.skupina).  Může to být i následkem nastydnutí, špatného stravování případně hygieny na dovolené.

Tématem roku bude zúčtování s minulostí a příprava na nové životní období (karta 8. skupiny na 1. místě). Že to nebude až tak jednoduché, ukazuje další karta 8. skupiny na 12. místě (to, čeho se bojíme); na 8. místě nutných a nevratných změn je karta 4. skupiny (rodinné prostředí, rodiče).  V kontextu tohoto vůbec nepřekvapí, že v současné době je žena v osobním ročním cyklu 12 – Viselec, v dubnu vstoupí do cyklu 13 – Smrt/Znovuzrození.  Proměna sebe samé se jí zřejmě povede, protože na 1. místě dalšího roku (rok 2014) má ochrannou kartu. Nicméně dozvuky předcházejícího období mohou přetrvávat přibližně do března 2014.

Toto je pouze počáteční orientační náhled na karty, poté následuje cca hodinový rozbor nadcházejícího období.

………………………..

5. místo vždy ukazuje kromě jiného na vztah s dětmi či k dětem. Pokud ale chce vědět o každém dítěti zvlášť, pak na 5. místě je nejstarší dítě a toto místo je jeho prvním místem, od kterého odvíjíme výklad.  Pro druhé dítě je prvním místem výkladu 7. místo.

Když tazatele zajímají finance, pak se zaměříme na 2. místo výkladu. Karta na něm stojící vypovídá o tom, jak na tom finančně bude, co pro něj bude hodnotné. S čím budou příjmy a výdaje souviset, pak ukazují další karty stejné skupiny. Ve výše uvedeném příkladu to je 3. skupina na místě 2., 5. a 10. Rovněž je nutné vzít v potaz 2. skupinu, tady v tom případě stojí na 7. místě (partner, manžel).

Jen pro ilustraci, jak je výklad variabilní: Dejme tomu, že na 2.místě financí a hodnot by byla karta 8.skupiny. Pak bychom k výkladu o finančních záležitostech přibrali místo 1. a 12. (karty stejné 8.skupiny), dále pak na 8.místě stojící kartu 4.skupiny a opět kartu 2.skupiny na 7.místě.

Jak si spolu partneři rozumí a jak spolu komunikují, to ukážou místa 3 a 9. Jak si rozumí v sexu, to je vidět na místech 5 a 8. Jaký mají vztah k dětem naznačují místa 5 a 11. Co je pro koho hodnotné zjistíte na místech 2 a 8. Podrobnější informace o všech těchto záležitostech pak ukazují další karty stejných skupin ve výkladu.

Při dotazu na zdraví je nutné vzít v potaz vždy 6.místo (zdravotní dispozice), 4.místo (dědičnost), 8.místo (v hloubce probíhající procesy) a 12.místo (chronické záležitosti, déletrvající léčba, nemocnice). A samozřejmě vždy k danému místu vztáhnout další karty stejné skupiny, jaká je na onom místě. Toto je už trochu složitější, protože je nutné vyhodnotit více prvků. Také je důležité zaměřit se na další období, které začíná na 11.místě a znovu prozkoumat vzájemné vazby na těch výše uvedených místech, ale posunutých o další rok. Z toho totiž uvidíte, zda se nemoc bude zlepšovat, setrvávat nebo odcházet.

Při dotazu na pracovní záležitosti se vyhodnocuje 6., 10. a 2. místo, plus výhled na další období. A samozřejmě nezapomenout na karty stejných skupin, pokud ve výkladu jsou.

……………………….

Takto orientačně a stručně popsané se to zdá být složité. Opravdu není. Ale je nutné znát významy jednotlivých míst (podobnost s domy horoskopu)  a významy jednotlivých skupin karet (podobnost významů znamení a planet). Pak už nás čísla skupin sama vedou, co s čím dát dohromady a co s čím bude souviset. Karty a jejich skupiny určují, co a jak se bude odehrávat, místa pak ukazují, kde se to bude dít, koho nebo čeho se to bude týkat. A čísla skupin dávají časové období, kdy předmětná záležitost bude aktuální.