Vdova - na pozicích

- V průběhu roku četné změny. Roli budou sehrávat starší ženy i veřejnost. Vyzařování veskrze ženské až mateřské. Nestabilní proměnlivá povaha. Přístupnost, ovlivnitelnost, náladovost.

- Příjmy souvisí s rodinou nebo veřejností, obchodem, cestováním. Proměnlivost ve finanční oblasti. Hodnota se odvíjí od schopnosti být ženou, matkou – pečovat o druhé. Hodnotový žebříček ovlivněn matkou, babičkou. Dělání zásob.

- Velká představivost, proměnlivost názorů. Myšlení zaměřené na ženy a péči o ně. K sourozencům je mateřský postoj. Intuitivní myšlení. Časté zabývání se dětstvím a minulostí.

- Smysl pro domov, nejlépe se cítí v kruhu rodinném. Dědičnost chorob v ženské linii. Změny bydliště. Lpění na rodičích. Bydlení s rodiči, blízkost vody. Silný vliv matky.

- Citový vztah k matce. Milovat spíše péčí a mateřskou láskou než fyzickou. Děti jsou ovlivněny babičkou. Láska ke starším ženám. Dusivá láska. Dětí více, spíše dcery.

- Práce ve styku s veřejností, sociální péče apod. K podřízeným zaujímá mateřský postoj. Nemoci typicky ženské – prsa, děloha. Také žaludek a poruchy trávení. Labilita, hysterie. Změna zaměstnání. Práce v noci není vhodná. Také tmavá strava a černé oblečení.

- Manžel mateřského typu, starší, pečující. Nestabilní vztah, možnost změny v něm. Hledání mámy v partnerovi. Manžel je hodně ovlivňován svou matkou. Citová závislost na druhých.

- Přemrštěná citlivost, vztahovačnost. Problémy v sexuálním životě. Ženské operace. U mužů citlivý žaludek. Krize související s dětstvím nebo matkou. Nebezpečí spojené s vodou, s davem. Dědictví po ženách (matka, babička). Napojení se na mrtvé předky.

- Soudní spory o dědictví. Četné cesty do zahraničí. Cesty se ženami. Cestovní kancelář. Cestování v představách. Cesty s rodinou nebo za rodinou.

- Vliv žen nebo veřejnosti na povolání. Povolání spjaté s čistě ženskými atributy – opatrovnictví, péče o druhé. Autoritativní nadřízená. Změny v povolání.

- Matka je přítelkyně. Přátelství se staršími ženami. Ženské spolky. Kamarádky narušují rodinný život. Četná, ale nestálá přátelství. Sklon nechat se přáteli ovládat.

- Konflikty se staršími ženami, s manželkou, matkou. Nedobré vzpomínky na dětství, osamělost v dětství. Chronická onemocnění žaludku. Nervozita, deprese, fobie, pesimismus.