Časté otázky

Používáte na různé výklady různé sady karet? Taroty, cikánské apod.?

Ne. Tyto karty odpoví na jakoukoli otázku. Jen je důležité z množství významů karty zvolit ten, který odpovídá charakteru otázky.

Na karetních diskuzích se setkávám s tím, že mnozí používají různé druhy karet k různým výkladům; na vztahy upřednostňují jedny, na pracovní záležitosti druhé atd. Domnívám se, že to může být z důvodu, že u jednotlivých druhů karet nebo tarotů je v návodu uvedena významová symbolika pro ty které záležitosti, tudíž je mají tzv. zažité a při výkladu na něco jiného jim pak chybí slova. Proto nechci, aby se v kurzech lidi učili významy karet, ale aby jim porozuměli. Pokud budou vědět, že určité karty znamenají třeba akci, pak to vždy bude akce či aktivita, ať už bude otázka jakákoli a na cokoli.

Proč je důležité, aby si člověk sám karty zamíchal?

Každý kartář či kartářka pracuje svým stylem. U mě si každý míchá a tahá karty sám a to minimálně ze dvou důvodů:

1. Při míchání má své záležitosti tzv. ve svých rukou, zklidní myšlenky, soustředí se. Podvědomě si vybere přesně ty karty, které mu k té záležitosti mají co povědět.

2. Riziko projekce je sníženo na minimum, ne-li zcela vyloučeno, protože nedochází k nevědomé restimulaci událostí na paměťové stopě a nastartování zažitých programů.

Ruka tazatele si vybere „své“ karty na svou otázku. Při položení otázky a následném tažení karet kartářkou by mohlo dojít k restimulaci a ona by pak tahala „své“ karty na tazatelovu otázku. Právě proto jsou mnohdy odpovědi na dálku vágní a spíše všeobecného rázu, čímž dochází ke zmenšení rizika „projekčního“ výkladu.

Jednou jsem měla klientku, přijela na vozíčku, ruce částečně ochrnuté. I přesto dokázala karty na stole promíchat, pak mi na jednotlivé ukazovala a já je za ní po jedné postupně vybírala.

Jsou některé karty vyloženě negativní nebo naopak jen pozitivní?

Nedělím karty na negativní a pozitivní. Každá si nese jak pozitivní tak negativní významy. Záleží na typu otázky a také typu člověka, který se ptá. Například u jakýchkoli problémů (vztahových, pracovních, zdravotních) se velmi pozitivně jeví „zmenšující“ karta, která ukazuje na jejich odeznění či vyřešení. Naopak při otázce na stav financí se stejná karta jeví velmi negativně, protože peněz bude méně. Stejné je to v případě karty ukazující na „nárůst, navýšení“, což je u financí viděno velmi pozitivně na rozdíl od dejme tomu nádoru.  

Když jednomu muži řeknu: „Do roka se ženíte“, tak odpoví: „No konečně!“. Další na to stejné reaguje: „Proboha, nestrašte!“.

Používáte při astrologickém výkladu i aspekty? Jde to vůbec?

Používám. A jde to velice jednoduše. V kvadratuře jsou karty nad sebou ve sloupcích, v opozici také ve sloupcích, ale ob jednu. Trigony jsou karty po úhlopříčkách, sextily pak ob jednu v řádcích.

Používáte systém osobních karet? Některé kartářky určují tzv. osobní kartu.

Já toto nepoužívám. Každá karta je svým významem zástupná pro osobu určitého typu.

Přikládáte nějaký význam kartám, které při míchání vypadly? Dáváte je stranou?

Stranou je nedávám, ale vždy ji chci vidět. Události značené onou kartou totiž může míchající tazatel třeba odmítat, nechce o nich vědět, chtěl by se jim vyhnout apod. Prostě i tato karta o tazateli už něco vypovídá.

Také se stává, že při tahání z vějíře rozloženého na stole dojde k odkrytí (obrácení na líc) nějaké karty. Většinou tazatel reaguje: „Co s tím mám dělat?“ Na to odpovídám: „Dělejte, co chcete. Můžete ji nechat ležet nebo otočit zpátky nebo si ji můžete vzít.“ Je zajímavé i úsměvné, že při pozitivně vypadajících kartách např. Bohatství, Štěstí atd. si ji tazatel vezme se slovy: „No, když už jsem ji otočil/a, tak si ji vezmu“, kdežto při negativně vypadajících kartách např. Faleš, Přetvářka a jiné ji nechá ležet. Ale jak už jsem říkala, ne vždy je vše takové, jak se nám to momentálně jeví. První dvě mohou značit mnoho problémů, druhé dvě mnoho příležitostí.  


Záznamy: 1 - 6 ze 6